0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

CO2 gazlı söndürme sistemleri, karbondioksit (CO2) gazı, yangının ortamdaki hava ile etkileşime girmesinin önüne geçmektedir. Yangın bölgesinde bulunan ısınan ve yanmaya meyilli havayı püskürtüldüğü ortamda direkt olarak yok eden CO2 gazlı söndürme sistemleri kapalı mekanlar için tercih edilmektedir. CO2 yani karbondioksit, insanlar için zararlı bir gazdır. Bu yüzden CO2 gazlı yangın söndürme sistemlerinin kurulumu daha çok insansız mahallerde tercih edilir.

Karbondioksit gazının kokusu ve rengi bulunmamaktadır. Alevleri büyüten oksijen gazını bastırarak yangının son bulmasında oldukça etkilidir. Yangın söndürmede kurtarıcı olan karbondioksit gazı insan hayatı için tehlikeli ve fazla maruz kalınmaması gereken bir gazdır. Karbondioksit gazının atmosferimizdeki oranı düşüktür. Düşük olan bu oranın azaltılması ve insan sağlığına zarar vermemesi adına salınımları kurumlar tarafından kontrollü bir şekilde yapılmalıdır.

CO2 gazlı söndürme sistemlerinin kuruluşu uzman ekipler tarafından gerçekleştirilir. Karbondioksit gazlı söndürme sistemlerinin yangın halinde devreye sokulması ve kullanılması da yardımcı ve koruyucu ekipmanlar ile donatılmış ekipler tarafından sağlanmalıdır.

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

Yangın, zaman ve mekân belli olmaksızın her insanın kendini içinde bulabileceği bir afet türüdür. Bu afet türüne karşı gerek kurumlarda gerekse evlerde gereken önemler alınmalı ve takip edilmelidir. Bu önlemler doğrultusunda günlük hayatta gördüğümüz kırmızı yangın tüpleri de portatif yangın tüpleri de CO2 gazlı yangın tüplerindendir. CO2 gazlı yangın tüpleri kimyasal sızıntının görülme olasılığının düşük olduğu bölgelerde kullanılır. Devlet kurumlarında ve insanların aktif bulunduğu ortamlarda bulunan yangın tüplerinin kullanımı öğrenmek bireyler için gereklidir.

İnsansız kapalı mahallerde kullanımı gerçekleşen CO2 gazlı söndürme sisteminin en büyük avantajı yangın bitiminden sonra meydana gelen kalıntıların olmamasıdır. Yangın anında direkt müdahale etmesi ve etkili çözümü ile bu sistemler her firmanın bütçe ayırması gereken bir kalemdir. CO2 gazlı yangın sistemlerinin sık kullanım alanları şu şekildedir.

CO2 Gazlı Söndürme Sistemlerinin Özellikleri

CO2 gazlı söndürme sisteminin genel olarak özellikleri şöyle sıralanabilir: